Jednostki

kierownik:

prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk

kierownik:

prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland

kierownik:

prof. UPP dr hab. Leszek Bednorz

kierownik:

Prof. dr hab. Jean Bernard Diatta

kierownik:

prof. dr hab. Janusz Nowacki

kierownik:

prof. UPP dr hab. Hanna Dorna

kierownik:

Prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber

kierownik:

prof. UPP dr hab. Janetta Niemann

kierownik:

prof. UPP dr hab. Alicja Niewiadomska

kierownik:

prof. dr hab. Piotr Goliński

kierownik:

prof. UPP dr hab. Małgorzata Graczyk

kierownik:

prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska

kierownik:

dr hab. Agnieszka Wilkaniec

kierownik:

prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński