Jednostki

Pracownicy naukowi Katedry Agronomii:

Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk

Kierownik Katedry

andrzej.blecharczyk@up.poznan.pl

tel. 61-848-7418

https://orcid.org/0000-0002-8688-3136

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

grzegorz.skrzypczak@up.poznan.pl

61-848-7409

https://orcid.org/0000-0002-5433-583X

Prof. dr hab. Hanna Sulewska

hanna.sulewska@up.poznan.pl

61-848-7519

https://orcid.org/0000-0003-4221-2135

Prof. dr hab. Piotr Szulc

piotr.szulc@up.poznan.pl

61-848-7515

https://orcid.org/0000-0002-9670-3231

Prof. dr hab. Hubert Waligóra

hubert.waligora@up.poznan.pl

61-846-6136

https://orcid.org/0000-0002-4688-963X

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Faligowska

agnieszka.faligowska@up.poznan.pl

tel. 61-848-7596

https://orcid.org/0000-0002-6908-2812

Prof. UPP dr hab. Stanisław Grześ

stanislaw.grzes@up.poznan.pl

tel. 61-848-6132

https://orcid.org/0000-0003-2672-4288

Prof. UPP dr hab. Robert Idziak

robert.idziak@up.poznan.pl

tel. 61-848-7598

https://orcid.org/0000-0002-1621-9184

Prof. UPP dr hab. Ireneusz Kowalik

ireneusz.kowalik@up.poznan.pl

tel. 61-848-7384

https://orcid.org/0000-0003-1011-2551

Prof. UPP dr hab. Leszek Majchrzak

leszek.majchrzak@up.poznan.pl

tel. 61-848-7574

https://orcid.org/0000-0002-1593-491X

Prof. UPP dr hab. Katarzyna Panasiewicz

katarzyna.panasiewicz@up.poznan.pl

tel. 61-848-7395

https://orcid.org/0000-0001-6447-9557

Prof. UPP dr hab. Tomasz Piechota

tomasz.piechota@up.poznan.pl

61-848-7408

https://orcid.org/0000-0001-5916-8658

Prof. UPP dr hab. Piotr Rybacki

piotr.rybacki@up.poznan.pl

61-848-7404

https://orcid.org/0000-0001-7223-6491

Prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska

zuzanna.sawinska@up.poznan.pl

61-848-7406

https://orcid.org/0000-0002-7030-3221

Dr hab. Łukasz Sobiech

lukasz.sobiech@up.poznan.pl

61-848-7599

https://orcid.org/0000-0002-2584-9911

Dr inż. Monika Grzanka

monika.grzanka@up.poznan.pl

tel. 61-846-6134

https://orcid.org/0000-0003-1470-7026

Dr Dominika Radzikowska-Kujawska

dominika.radzikowska@up.poznan.pl

61-848-7559

https://orcid.org/0000-0001-6989-1348

Dr inż. Karolina Ratajczak

karolina.ratajczak@up.poznan.pl

61-848-7403

https://orcid.org/0000-0002-4465-9697

Dr inż. Grażyna Szymańska

grazyna.szymanska@up.poznan.pl

61-848-7597

https://orcid.org/0000-0003-2358-9068

Dr inż. Stanisław Świtek

stanislaw.switek@up.poznan.pl

61-848-7405

https://orcid.org/0000-0003-3794-5780

Pracownicy techniczni:

Mgr Michalina Kobos – Specjalista - Sekretariat

michalina.kobos@up.poznan.pl

61-848-7397/61-846-6396

Mgr inż. Iwona Jarczykowska – Starszy specjalista

iwona.jarczykowska@up.poznan.pl

61-848-7410

Inż. Anna Łucka – Starszy referent techniczny

anna.lucka@up.poznan.pl

61-848-7516

Mgr inż. Jarosław Grzelachowski – Starszy specjalista

jaroslaw.grzelachowski@up.poznan.pl

502-307-099

Dr inż. Wojciech Waniorek – Starszy specjalista

wojciech.waniorek@up.poznan.pl

61-441-3238/502-725-673

kierownik:

prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland

dr hab. Wojciech Antkowiak

profesor UPP

wojciech.antkowiak@up.poznan.pl

tel. 61-846-62-57

https://orcid.org/0000-0003-3129-8594

dr hab. Leszek Bednorz, prof. UPP

profesor UPP, kierownik katedry

leszek.bednorz@up.poznan.pl

tel. 61-848-76-99

https://orcid.org/0000-0001-5099-7652

dr hab. Piotr Górski

profesor UPP

piotr.gorski@up.poznan.pl

tel. 61-848-76-94

https://orcid.org/0000-0001-6511-8403

dr hab. Magdalena Janyszek-Sołtysiak

adiunkt

magdalena.janyszek-sołtysiak@up.poznan.pl

tel. 61-848-76-83

https://orcid.org/0000-0002-6979-8642

dr Sofia Celewicz

adiunkt

sofia.celewicz@up.poznan.pl

tel. 61-848-77-01

https://orcid.org/0000-0003-2033-2777

dr Aneta Czarna

adiunkt

aneta.czarna@up.poznan.pl

tel. 61-848-76-96

https://orcid.org/0000-0002-8687-7019

dr Piotr Kosiński

adiunkt

piotr.kosinski@up.poznan.pl

tel. 61-848-76-94

https://orcid.org/0000-0001-6104-4267

dr Renata Nowińska

adiunkt

renata.nowinska@up.poznan.pl

tel. 61-848-77-00

https://orcid.org/0000-0002-8947-9534

dr Magdalena Kluza-Wieloch

starszy specjalista

magdalena.kluza@up.poznan.pl

tel. 61-848-76-95

https://orcid.org/0000-0003-3923-7235

mgr Ilona Wysakowska

starszy specjalista

ilona.wysakowska@up.poznan.pl

tel. 61-848-77-02

 

http://woak.up.poznan.pl/pl/wydzial/katedry/64-5-4-1-katedra-botaniki?limitstart=0

 

Lp

Dane osobowe Pracowników

1

Prof. dr hab. Jean Diatta

Profesor

Kierownik Katedry

jean.diatta@up.poznan.pl

Tel. 61-848-77-87

https://orcid.org/0000-0001-8487-7616

www: http://www.up.poznan.pl/kcr/drupal/?q=node/1

2

Dr hab. inż. Remigiusz Piotr Łukowiak

Adiunkt UPP

remigiusz.lukowiak@up.poznan.pl

Tel. 61-846-62-87

https://orcid.org/0000-0003-1945-5665

3

Prof. dr hab. Renata Gaj

Profesor

renata.gaj@up.poznan.pl

Tel. 61 848- 77-94

https://orcid.org/000000-0002-8531-7271

4

Mgr Tomasz Rafałowicz

Pracownik techniczny - technik chemik

tomasz.rafalowicz@up.poznan.pl

Tel. 61-846-62-86

5

Dr hab. Katarzyna Przygocka-Cyna

Prof. UPP

katarzyna.przygocka-cyna@up.poznan.pl

Tel:61-846-62-85

https://orcid.org/0000-0002-1910-8682

6

Prof. dr hab. Witold Grzebisz

Profesor

witold.grzebisz@up.poznan.pl

Tel. 61-848-77-88

https://orcid.org/0000-0002-3147-5813

7

Dr hab. Jarosław Potarzycki

Prof. UPP

Kierownik Pracowni Podstaw i Systemów Nawożenia

jaroslaw.potarzycki@up.poznan.pl

Tel. 61-48-77-86

https://orcid.org/0000-0002-3658-2394

8

Dr inż. Agnieszka Andrzejewska

Adiunkt

agnieszka.andrzejewska@up.poznan.pl

Tel. 61-848-77-90

9

Dr hab. Witold Szczepaniak

Prof. UPP

witold.szczepaniak@up.poznan.pl

Tel. 61-848-77-95

10

Dr inż. Maria Biber

Pracownik techniczny - technik agrochemik

maria.biber@up.poznan.pl

Tel. 61-848-77-82

11

Dr hab. Przemysław Barłóg

Prof. UPP

Kierownik Zakładu Biogeochemii Środowiska w KChRiBŚ

przemyslaw.barlog@up.poznan.pl

Tel. 61-848-77-93

https://orcid.org/0000-0001-8142-9703

Dane osobowe Doktorantów (Szkoła Doktorska)

1

Mgr inż. Damian Gawroński

damian.gawronski@up.poznan.pl

Tel. 61-848-77-83

2

Mgr inż. Adam Wachowski

adam.wachowski@hotmail.com

Tel. 61-848-77-86

Dane osobowe Doktorantów (Eksternistycznych)

1

Mgr inż. Adam Podolski

adam.podolski@podolski.pl

Tel. 61-48-77-86

2

Mgr inż. Łukasz Biniek

lukasz.biniek25@gmail.com

Tel. 61-48-77-86

3

Mgr inż. Bartosz Ridiger

b.ridiger@gmail.com

Tel. 61-48-77-86

4

Dagmara Bełka

dagmara.belka@wp.pl

Tel. 61-848-77-95

5

Michał Kulwicki

michal.kulwicki@syngenta.com

Tel. 61-848-77-95

6

Adrian Kazimierowicz

adriankazimierowicz@gmail.com

Tel. 61-848-77-95

7

Tomasz Szymański

tomasz.szymanski@saaten-union.pl

Tel. 61-848-77-95

 

kierownik:

prof. dr hab. Janusz Nowacki

kierownik:

prof. UPP dr hab. Hanna Dorna

kierownik:

Prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber

kierownik:

prof. UPP dr hab. Janetta Niemann

kierownik:

prof. UPP dr hab. Alicja Niewiadomska

kierownik:

prof. dr hab. Piotr Goliński

kierownik:

prof. UPP dr hab. Małgorzata Graczyk

witryna www

kierownik:

prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska

kierownik:

dr hab. Agnieszka Wilkaniec

kierownik:

prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński