Komisje Wydziałowe

Przewodniczący:
prof. dr hab. Idzi Siatkowski
Członkowie:
prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk
prof. dr hab. Daniel Lipiński
prof. UPP dr hab. Maciej Bosiacki
prof. UPP dr hab. Leszek Bednorz
prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski

Przewodniczący:
prof. dr hab. Idzi Siatkowski
Członkowie:
prof. UPP dr hab. Beata Borowiak-Sobkowiak
prof. UPP dr hab. Agnieszka Faligowska
prof. UPP dr hab. Beata Janowska
prof. UPP dr hab. Katarzyna Nuc
prof. UPP dr hab. Jarosław Potarzycki
dr hab. Lidia Irzykowska
Przedstawiciel NSZZ „ Solidarność” prof. UPP dr hab. Stanisław Grześ
Przedstawiciel ZNP dr hab. Alina Kałużewicz

Przewodniczący:
prof. dr hab. Idzi Siatkowski
Członkowie:
dr Maria Biber
mgr Monika Cichocka-Kryg
mgr inż. Lucyna Danielewicz
mgr inż. Danuta Budka
mgr inż. Ilona Witczak
mgr Karolina Łapińska-Działek         -
Przedstawiciel NSZZ „ Solidarność” mgr Iwona Jarczykowska
Przedstawiciel ZNP mgr inż. Iwona Huminiecka

Przewodniczący:
prof. UPP dr hab. Monika Jakubus
Członkowie:
prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski
prof. UPP dr hab. Piotr Rybacki
prof. UPP dr hab. Leszek Bednorz
prof. UPP dr hab. Jarosław Potarzycki
dr Stanisław Świtek
dr Roman Wąsala

prof. dr hab. Idzi Siatkowski
prof. dr hab. Krzysztof Sobieralski
prof. UPP dr hab. Agnieszka Faligowska
prof. UPP dr hab. Beata Janowska
prof. UPP dr hab. Katarzyna Nuc
prof. UPP dr hab. Jarosław Potarzycki
dr hab. Lidia Irzykowska
mgr inż. Lucyna Danielewicz
Małgorzata Jakubowska
Przedstawiciel NSZZ „ Solidarność” dr hab. Stanisław Grześ
Przedstawiciel ZNP dr hab. Alina Kałużewicz

Przewodniczący:
prof. UPP dr hab. Piotr Urbański
Członkowie:
dr inż. Roman Wąsala
dr inż. Stanisław Świtek
studentka Agata Sołtys
student Arkadiusz Andrzejewski
student Kamil Wesołowski
studentka Katarzyna Wojtyniak

Przewodnicząca:
prof. UPP dr hab. Monika Jakubus
(były Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii)
prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland – członek
prof. UPP dr hab. Leszek Majchrzak – członek
mgr inż. Monika Grzanka – przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Przemysław Olejnik – przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Justyna Szwarc – przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Roksana Skowrońska – przedstawiciel doktorantów

(były Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu)
prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski  – członek
dr hab. Tomasz Kosiada – członek
mgr inż. Kamil Misiak – przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Andżelika Drozda – przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Mateusz Sowelo – przedstawiciel doktorantów
mgr inż. Mateusz Smorawski – przedstawiciel doktorantów

Przewodnicząca:
prof. UPP dr hab. Monika Jakubus
(były Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii)
prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland – członek
dr hab. Katarzyna Przygocka-Cyna – członek
mgr inż. Monika Grzanka – przedstawiciel doktorantów

(były Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu)
prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski  – członek
dr hab. Tomasz Kosiada – członek
mgr inż. Mateusz Smorawski – przedstawiciel doktorantów