Komisje Wydziałowe

Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Kozłowska
Członkowie:
prof. dr hab. Witold Grzebisz
prof. dr hab. Leszek Piechnik
dr hab. Zbigniew Kaczmarek
dr hab. Krzysztof Pudełko
dr hab. Marek Selwet
dr Agnieszka Tomkowiak
mgr Helena Jankowska
Przedstaw. ZNP prof. dr hab. Hubert Waligóra
Przedst. NSZZ„Solidarność” dr hab. Stanisław Grześ

Przewodniczący: prof. dr hab. Jacek Przybył
Członkowie:
prof. dr hab. Jean Bernard Diatta
dr hab. Piotr Szulc
dr hab. Jan Bocianowski
dr hab. Alicja Niewiadomska
dr Agnieszka Faligowska
dr Piotr Gajewski
mgr inż. Elżbieta Piechnik
Prodziekan prof. dr hab. Wojciech Owczarzak

Przewodniczący: dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka
Członkowie:
prof. dr hab. Irena Małecka-Jankowiak
prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk
prof. dr hab. Jan Kryszak
dr hab. Daniel Lipiński
prof. nadzw. dr hab. Karol Durczak
dr Zuzanna Sawinska
dr Waldemar Zielewicz
dr Katarzyna Głuchowska
studentka Magdalena Kubiak

Przewodniczący: prof. dr hab. Hubert Waligóra
Członkowie:
prof. dr hab. Iwona Mejza
dr hab. Zbigniew Dworecki, prof. nadzw.
dr hab. Joanna Zeyland
dr hab. Witold Szczepaniak
dr Danuta Kurasiak-Popowska
dr Sebastian Kujawa Przedstaw. ZNP dr hab. Renata Gaj
Przedst. NSZZ„Solidarność” dr hab. Stanisław Grześ

Przewodniczący: prof. dr hab. Idzi Siatkowski
Członkowie:
prof. dr hab. Jan Kryszak
dr hab. Katarzyna Nuc
dr hab. Monika Jakubus
dr hab. Katarzyna Panasiewicz
dr hab. Waldemar Spychalski
dr hab. Krzysztof Koszela
dr Anna Budka
Przedstaw. ZNP dr hab. Piotr Szulc
Przedst. NSZZ„Solidarność” dr hab. Stanisław Grześ

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Kryszak
Członkowie:
dr Maria Biber
mgr Helena Jankowska
dr Katarzyna Głuchowska
dr Andrzej Przybylak
mgr inż. Lucyna Danielewicz
mgr inż. Jagoda Strzelińska
Marek Kwiatkowski
Przedstaw. ZNP mgr inż. Elżbieta Piechnik
Przedst. NSZZ„Solidarność” mgr inż. Iwona Jarczykowska

Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Kryszak
Członkowie:
dr Maria Biber
mgr Helena Jankowska
mgr inż. Elżbieta Piechnik
dr Katarzyna Głuchowska
mgr inż. Lucyna Danielewicz
Przedstaw. ZNP mgr inż. Paweł Rybczyński
Przedst. NSZZ„Solidarność” mgr inż. Maria Turska

Przewodniczący: dr hab. Monika Jakubus
Członkowie:
prof. dr hab. Hanna Sulewska
prof. dr hab. Leszek Piechnik
dr hab. Małgorzata Graczyk
Przedstawiciel doktorantów mgr inż. Agnieszka Andrzejewska

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk
Członkowie:
studentka Agata Graczyk
studentka Magdalena Kubiak
student Dawid Zborowski
student Arkadiusz Chęciński
pracownik Sekcji Socjalno-Bytowej Studentów

Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk
Członkowie:
prof. dr hab. Leszek Piechnik
dr hab. Monika Jakubus
dr hab. Joanna Zeyland
mgr inż. Donata Kosicka-Dziechciarek
mgr inż. Agnieszka Andrzejewska
mgr inż. Tomasz Sakowicz
mgr inż. Maciej Murawski

Wydziałowa Komisja ds. realizacji projektu „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obrębie nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”

Przewodniczący komisji: dr inż. Bartłomiej Glina (KGiM)
Członkowie:
Prof. dr hab. Jean Bernard Diatta (KChRiBŚ)
Dr hab. Michał Kwiatek (KGiHR)
Dr hab. Justyna Starzyk (KGiM)
Dr hab. Bogna Zawieja (KMMiS)
Dr hab. Łukasz Sobiech (KA)
Dr inż. Agnieszka Nowak-Terpiłowska (KBiB)
Dr inż. Waldemar Zielewicz (KŁiKP)

Dokumenty do pobrania:

Regulamin RID 2022

 

Deklaracja ubiegania się o finansowanie opłaty OPEN ACCESS ze środków projektu RID w roku 2022
Raport z konferencji naukowej
Raport z wyjazdu studyjnego
Raport ze stażu naukowego

Wniosek o finansowanie korekty gramatycznej
Wniosek o finansowanie opłaty Open Access
Wniosek o finansowanie pobytu naukowca z zagranicy
Wniosek o finansowanie wyjazdu na konferencje zagraniczne
Wniosek o finansowanie zagranicznego stażu naukowego
Wniosek o finansowanie zagranicznego wyjazdu studyjnego