Rada Dyscypliny Biotechnologia

01.12.2023
20.10.2023
25.09.2023
21.06.2023
25.05.2023

prof. UPP dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek
prof. dr hab. Daniel Lipiński
prof. dr hab. Idzi Siatkowski
prof. UPP dr hab. Roman Marecik
prof. UPP dr hab. Dorota Narożna
prof. UPP dr hab. Janetta Niemann
prof. UPP dr hab. Katarzyna Nuc
prof. UPP dr hab. Marlena Szalata
prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska
prof. UPP dr hab. Agnieszka Tomkowiak
prof. UPP dr hab. Łukasz Wolko
prof. UPP dr hab. Anna Woźniak
prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland
dr hab. Zofia Madeja
dr inż. Magdalena Hryhorowicz
dr inż. Karolina Jarzyniak

Prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski – pełnomocnik ds. ewaluacji jakości działalności naukowej dyscyplin rolnictwo i ogrodnictwo oraz biotechnologia

Komisja Nauki i Strategii Rozwoju
prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland - przewodnicząca
prof. UPP dr hab. Wojciech Białas
prof. UPP dr hab. Alicja Niewiadomska
prof. UPP dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek
prof. UPP dr hab. Agnieszka Tomkowiak
prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska
dr hab. Zofia Madeja
dr Joanna Perła-Kajan
dr inż. Joanna Zyprych-Walczak

Komisji Dyscypliny Biotechnologia w Szkole Doktorskiej UPP
prof. UPP dr hab. Janetta Niemann - przewodnicząca
prof. UPP dr hab. Roman Marecik
prof. UPP dr hab. Łukasz Wolko
dr Alicja Szabelska-Beręsewicz
dr inż. Agnieszka Drożdżyńska
dr inż. Magdalena Hryhorowicz
dr inż. Joanna Suszyńska-Zajczyk
dr hab. Dorota Weigt

  1. Uchwała nr 111/2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 365/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zasad postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
  2. Uchwała nr 112/2022 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 366/2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i zwalniania z tej opłaty oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
  3. Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia wzorów dokumentów obowiązujących przy wszczęciu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz zasad obowiązujących w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczynanych przez uczestnika studiów doktoranckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz w trybie eksternistycznym