Studia I stopnia

Plany i programy studiów wprowadzone od 1 października 2012r.

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020.

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021.

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022.

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023.

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024.

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

 

Działanie

Termin do:

 1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych. 26 listopada 2021
 2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie. 28 stycznia 2022
 3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS. 18 lutego 2022
 4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów. 11 marca 2022
 5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Przed złożeniem pracy w dziekanacie
 6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA. 19 grudnia 2022
 7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie. 13 stycznia 2023
 8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych. 1 lutego

- 15 lutego 2023