Studia I stopnia

Dokumenty tu widoczne są na bieżąco zamieszczane i aktualizowane! Ostatnia modyfikacja: 22.10.2022.

Plany i programy studiów wprowadzone od 1 października 2012r.

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020.

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021.

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022.

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023.

Działanie

Termin do:

 1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych. 26 listopada 2021
 2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie. 28 stycznia 2022
 3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS. 18 lutego 2022
 4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów. 11 marca 2022
 5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Przed złożeniem pracy w dziekanacie
 6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA. 19 grudnia 2022
 7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie. 13 stycznia 2023
 8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych. 1 lutego

- 15 lutego 2023

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych. do 27 listopada 2020
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie. do 29 stycznia 2021
3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS. do 19 lutego 2021
4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów. do 12 marca 2021
5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Przed złożeniem pracy w dziekanacie
6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA. do 17 grudnia 2021
7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie. do 2 stycznia 2022
8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych. w terminie: 31 stycznia-11 lutego 2022

* Terminarz powinien zostać upubliczniony najpóźniej 15 miesięcy przed datą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie.

Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych. do 5 stycznia 2021 r.

Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie. do 25 marca 2021r.

Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPKS. do 10 kwietnia 2021r.

Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów. do 29 stycznia 2021r.

Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). przed złożeniem pracy w dziekanacie

Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA. do 30 czerwca 2022r., nie później niż 2 tyg. przed planowanym egzaminem dyplomowym

Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie. nie później niż 3 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym

Planowane terminy egzaminów dyplomowych. 4 -15 lipca 2022

*Terminarz powinien zostać upubliczniony najpóźniej 15 miesięcy przed datą złożenia pracy dyplomowej w dziekanacie.