Władze

Dziekan Wydziału:
Zdjęcie Dziekana Daniela Lipińskiego
prof. dr hab. Daniel Lipiński
Prodziekani:
Zdjęcie Dziekana Piotra Urbańskiego
Prodziekan ds. Studiów – prof. UPP dr hab. Piotr Urbański
(kierunki: Ogrodnictwo i Architektura krajobrazu)
pok. 218 tel.: +48 61 848 7994
 Zdjęcie Dziekana Joanny Zeyland
Prodziekan ds. Studiów – prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland
(kierunek Biotechnologia oraz Studia anglojęzyczne)
tel.: +48 61 846 6050
Zdjęcie Dziekana Zuzanny Sawinskiej
Prodziekan ds. Studiów – prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska
(kierunki: Rolnictwo i Ochrona środowiska)
tel.: +48 61 848 7406