Postępowania habilitacyjne

Skład komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Łukaszowi Sobiechowi w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo:

1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Andrzej Kotecki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
2. Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
3. Recenzent komisji: prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
4. Recenzent komisji: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB, Instytut Uprawy Nawożenia  i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
5. Recenzent komisji: dr hab. Roman Krawczyk, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu;
6. Recenzent komisji: dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
7. Członek komisji: prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

postepowanie_hab_Lukasz_Sobiech_wn

postepowanie_hab_Lukasz_Sobiech_ref_pl

postepowanie_hab_Lukasz_Sobiech_harm

Recenzje [archiwum ZIP]
postepowanie_hab_Lukasz_Sobiech_komisja

postepowanie_hab_Lukasz_Sobiech_uchwala_rd

postepowanie_hab_Lukasz_Sobiech_uzasadnienie

Skład komisji habilitacyjnej w  postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Tomkowiak w dziedzinie nauki rolnicze,  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

1. Przewodniczący komisji:  prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2. Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Przemysław Barłóg - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
3. Recenzent komisji: dr hab. Elżbieta Suchowilska, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4. Recenzent komisji: dr hab. Tomasz Józef Warzecha, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
5. Recenzent komisji: dr hab. Elżbieta Bolibok-Brągoszewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
6. Recenzent komisji: prof. dr hab. Piotr Masojć - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
7. Członek komisji: prof. dr hab. Piotr Goliński - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

postepowanie_hab_Agnieszka_Tomkowiak_wn

postepowanie_hab_Agnieszka_Tomkowiak_ref_pl

postepowanie_hab_Agnieszka_Tomkowiak_harm_korekta

Recenzje [archiwum ZIP]
postepowanie_hab_Agnieszka_Tomkowiak_komisja

postepowanie_hab_Agnieszka_Tomkowiak_uchwala_rd

postepowanie_hab_Agnieszka_Tomkowiak_uzasadnienie

Skład komisji habilitacyjnej w w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Danucie Kurasiak-Popowskiej w dziedzinie nauki rolnicze,  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

1. Przewodniczący komisji:  prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2. Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Piotr Rybacki - Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu
3. Recenzent komisji: prof. dr hab. Wanda Kociuba - Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie
4. Recenzent komisji: dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
5. Recenzent komisji: prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
6. Recenzent komisji: dr hab. Stefan Stojałowski, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
7. Członek komisji: prof. dr hab. Jean Diatta - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

postepowanie_hab_Danuta_Kurasiak-Popowska_wn

postepowanie_hab_Danuta_Kurasiak-Popowska_ref_pl

postepowanie_hab_Danuta_Kurasiak-Popowska_harm

Recenzje [archiwum ZIP]
postepowanie_hab_Danuta_Kurasiak-Popowska_komisja

postepowanie_hab_Danuta_Kurasiak-Popowska_uchwala_rd

postepowanie_hab_Danuta_Kurasiak-Popowska_uzasadnienie

Skład komisji habilitacyjnej w  postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Weigt w dziedzinie nauki rolnicze,  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

1. Przewodniczący komisji:  prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
2. Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Katarzyna Nuc - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
3. Recenzent komisji: dr hab. Paweł Częstobor Czembor - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie,
4. Recenzent komisji: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
5. Recenzent komisji: dr hab. Elżbieta Suchowilska, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
6. Recenzent komisji: dr hab. Paweł Milczarski, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
7. Członek komisji: prof. UPP dr hab. Katarzyna Panasiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

postepowanie_hab_Dorota_Weigt_wn

postepowanie_hab_Dorota_Weigt_ref_pl

postepowanie_hab_Dorota_Weigt_harm

postepowanie_hab_Dorota_Weigt_uchwala

Recenzje [archiwum ZIP]

Skład komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Remigiuszowi Łukowiakowi w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w następującym składzie:

 1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak, Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich;
 2. Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Alicja Niewiadomska, Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu;
 3. Recenzent komisji: prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie;
 4. Recenzent komisji: dr hab. Monika Tabak, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie;
 5. Recenzent komisji: dr hab. Dariusz Drożdżyński, Instytut Ochrony Roślin w  Poznaniu;
 6. Recenzent komisji: dr hab. Grzegorz Kulczycki, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 7. Członek komisji: prof. UPP dr hab. Zbigniew Kaczmarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

postepowanie_hab_Remigium_Lukowiak_wn

postepowanie_hab_Remigium_Lukowiak_ref

postepowanie_hab_Remigium_Lukowiak_harm

Skład komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Bartłomiejowi Glinie w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w następującym składzie:

 1. Przewodniczący komisji:  prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak, Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich;
 2. Sekretarz komisji: UPP dr hab. Janetta Niemann, Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu
 3. Recenzent komisji: dr hab. Marcin Becher, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
 4. Recenzent komisji: dr hab. Mirosław Orzechowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 5. Recenzent komisji: dr hab. Ryszard Andrzej Oleszczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 6. Recenzent komisji: prof. dr hab. Danuta Urban, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 7. Członek komisji: prof. UPP dr hab. Jan Bocianowski, Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu.

postepowanie_hab_Bartlomiej_Glina_wn

postepowanie_hab_Bartlomiej_Glina_ref

postepowanie_hab_Bartlomiej_Glina_harm