Postępowania habilitacyjne

postepowanie_hab_Krzysztof_Rutkowski_wn
postepowanie_hab_Krzysztof_Rutkowski_ref
postepowanie_hab_Krzysztof_Rutkowski_harm

Skład Komisji w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr Krzysztofa Rutkowskiego:

 1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 2. Sekretarz komisji: dr hab. Bartosz Markiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu;
 3. Recenzent komisji: dr hab. Iwona Szot, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 4. Recenzent komisji: prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie;
 5. Recenzent komisji: dr hab. Dariusz Wrona, prof. uczelni, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 6. Recenzent komisji: dr hab. Jan Błaszczyk, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie;
 7. Członek komisji: dr hab. Anita Szchroeter-Zakrzewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

postepowanie_hab_Krzysztof_Rutkowski_rec01
postepowanie_hab_Krzysztof_Rutkowski_rec02
postepowanie_hab_Krzysztof_Rutkowski_rec03
postepowanie_hab_Krzysztof_Rutkowski_rec04
postepowanie_hab_Krzysztof_Rutkowski_uchwala
postepowanie_hab_Krzysztof_Rutkowski_harm_zalacznik_do_uchwaly

postepowanie_hab_Roman_Andrzejak_wn
postepowanie_hab_Roman_Andrzejak_ref
postepowanie_hab_Roman_Andrzejak_harm

Skład komisji habilitacyjnej w  postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Romanowi Andrzejakowi:

Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
Sekretarz komisji: dr hab. Zofia Zydlik, Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu;
Recenzent komisji: prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
Recenzent komisji: dr hab. Lidia Błaszczyk, prof. IGR PAN, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu;
Recenzent komisji: dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. uczelni, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
Recenzent komisji: dr hab. Katarzyna Wróblewska, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
Członek komisji: prof. UPP dr hab. Maciej Bosiacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

postepowanie_hab_Roman_Andrzejak_rec01
postepowanie_hab_Roman_Andrzejak_rec02
postepowanie_hab_Roman_Andrzejak_rec03
postepowanie_hab_Roman_Andrzejak_rec04
postepowanie_hab_Roman_Andrzejak_uchwala
postepowanie_hab_Roman_Andrzejak_zalacznik_do_uchwaly

postepowanie_hab_Agnieszka_Lacka_wn postepowanie_hab_Agnieszka_Lacka_ref

 

Skład komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Łackiej w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w składzie:

1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

2. Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Poznaniu;

3. Recenzent komisji: dr hab. Jakub Bartłomiej Paderewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

4. Recenzent komisji: prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik, Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich;

5. Recenzent komisji: prof. dr hab. Wojciech Jan Zieliński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

6. Recenzent komisji: prof. dr hab. Janusz Gołaszewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

7. Członek komisji: prof. UPP dr hab. Piotr Rybacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.


Recenzje [archiwum ZIP]

postepowanie_hab_Agnieszka_Lacka_uchwala
postepowanie_hab_Agnieszka_Lacka_decyzja

postepowanie_hab_Aneta_Sawikowska_wn postepowanie_hab_Aneta_Sawikowska_ref postepowanie_hab_Aneta_Sawikowska_harm postepowanie_hab_Aneta_Sawikowska_rec_01 postepowanie_hab_Aneta_Sawikowska_rec_02 postepowanie_hab_Aneta_Sawikowska_rec_03 postepowanie_hab_Aneta_Sawikowska_rec_04

Skład komisji habilitacyjnej:

Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Andrzej Kotecki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber, Uniwersytet Przyrodniczy  w  Poznaniu;

Recenzent komisji: prof. dr hab. Danuta Teresa Kalemba, Politechnika Łódzka;

Recenzent komisji: prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Recenzent komisji: prof. dr hab. Janusz Prusiński, Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich;

Recenzent komisji: prof. dr hab. Zofia Hanusz, Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie;

Członek komisji: prof. UPP dr hab. Marek Selwet, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

postepowanie_hab_Aneta_Sawikowska_uchwala

Skład komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Bartłomiejowi Glinie w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w następującym składzie:

  1. Przewodniczący komisji:  prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak, Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich;
  1. Sekretarz komisji: UPP dr hab. Janetta Niemann, Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu
  1. Recenzent komisji: dr hab. Marcin Becher, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
  1. Recenzent komisji: dr hab. Mirosław Orzechowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
  1. Recenzent komisji: dr hab. Ryszard Andrzej Oleszczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
  1. Recenzent komisji: prof. dr hab. Danuta Urban, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
  1. Członek komisji: prof. UPP dr hab. Jan Bocianowski, Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu.
postepowanie_hab_Bartlomiej_Glina_wn postepowanie_hab_Bartlomiej_Glina_ref postepowanie_hab_Bartlomiej_Glina_harm postepowanie_hab_Bartlomiej_Glina_rec_01 postepowanie_hab_Bartlomiej_Glina_rec_02 postepowanie_hab_Bartlomiej_Glina_rec_03 postepowanie_hab_Bartlomiej_Glina_rec_04 postepowanie_hab_Bartlomiej_Glina_uchwala

Skład komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Remigiuszowi Łukowiakowi w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w następującym składzie:

  1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak, Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich;

 

  1. Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Alicja Niewiadomska, Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu;

 

  1. Recenzent komisji: prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie;

 

  1. Recenzent komisji: dr hab. Monika Tabak, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie;

 

  1. Recenzent komisji: dr hab. Dariusz Drożdżyński, Instytut Ochrony Roślin w  Poznaniu;

 

  1. Recenzent komisji: dr hab. Grzegorz Kulczycki, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

 

  1. Członek komisji: prof. UPP dr hab. Zbigniew Kaczmarek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

postepowanie_hab_Remigiusz_Lukowiak_wn postepowanie_hab_Remigiusz_Lukowiak_ref postepowanie_hab_Remigiusz_Lukowiak_harm_v2 postepowanie_hab_Remigiusz_Lukowiak_rec_01 postepowanie_hab_Remigiusz_Lukowiak_rec_02 postepowanie_hab_Remigiusz_Lukowiak_rec_03 postepowanie_hab_Remigiusz_Lukowiak_rec_04 postepowanie_hab_Remigiusz_Lukowiak_uchwala

Skład komisji habilitacyjnej w  postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Weigt w dziedzinie nauki rolnicze,  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

1. Przewodniczący komisji:  prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

2. Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Katarzyna Nuc - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

3. Recenzent komisji: dr hab. Paweł Częstobor Czembor - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie,

4. Recenzent komisji: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

5. Recenzent komisji: dr hab. Elżbieta Suchowilska, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

6. Recenzent komisji: dr hab. Paweł Milczarski, prof. ZUT – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

7. Członek komisji: prof. UPP dr hab. Katarzyna Panasiewicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

postepowanie_hab_Dorota_Weigt_wn postepowanie_hab_Dorota_Weigt_ref_pl postepowanie_hab_Dorota_Weigt_harm postepowanie_hab_Dorota_Weigt_uchwala

Recenzje [archiwum ZIP]

Skład komisji habilitacyjnej w w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Danucie Kurasiak-Popowskiej w dziedzinie nauki rolnicze,  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

1. Przewodniczący komisji:  prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Piotr Rybacki - Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu

3. Recenzent komisji: prof. dr hab. Wanda Kociuba - Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie

4. Recenzent komisji: dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

5. Recenzent komisji: prof. dr hab. Grzegorz Bartoszewski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

6. Recenzent komisji: dr hab. Stefan Stojałowski, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

7. Członek komisji: prof. dr hab. Jean Diatta - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

postepowanie_hab_Danuta_Kurasiak-Popowska_wn postepowanie_hab_Danuta_Kurasiak-Popowska_ref_pl postepowanie_hab_Danuta_Kurasiak-Popowska_harm

Recenzje [archiwum ZIP]

postepowanie_hab_Danuta_Kurasiak-Popowska_komisja postepowanie_hab_Danuta_Kurasiak-Popowska_uchwala_rd postepowanie_hab_Danuta_Kurasiak-Popowska_uzasadnienie

Skład komisji habilitacyjnej w  postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Tomkowiak w dziedzinie nauki rolnicze,  w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

1. Przewodniczący komisji:  prof. dr hab. Andrzej Kotecki - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Przemysław Barłóg - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

3. Recenzent komisji: dr hab. Elżbieta Suchowilska, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4. Recenzent komisji: dr hab. Tomasz Józef Warzecha, prof. UR - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

5. Recenzent komisji: dr hab. Elżbieta Bolibok-Brągoszewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

6. Recenzent komisji: prof. dr hab. Piotr Masojć - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

7. Członek komisji: prof. dr hab. Piotr Goliński - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

postepowanie_hab_Agnieszka_Tomkowiak_wn postepowanie_hab_Agnieszka_Tomkowiak_ref_pl postepowanie_hab_Agnieszka_Tomkowiak_harm_korekta

Recenzje [archiwum ZIP]

postepowanie_hab_Agnieszka_Tomkowiak_komisja postepowanie_hab_Agnieszka_Tomkowiak_uchwala_rd postepowanie_hab_Agnieszka_Tomkowiak_uzasadnienie

Skład komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Łukaszowi Sobiechowi w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo:

1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Andrzej Kotecki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

2. Sekretarz komisji: prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

3. Recenzent komisji: prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;

4. Recenzent komisji: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB, Instytut Uprawy Nawożenia  i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;

5. Recenzent komisji: dr hab. Roman Krawczyk, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu;

6. Recenzent komisji: dr hab. Małgorzata Haliniarz, prof. uczelni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;

7. Członek komisji: prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

postepowanie_hab_Lukasz_Sobiech_wn postepowanie_hab_Lukasz_Sobiech_ref_pl postepowanie_hab_Lukasz_Sobiech_harm

Recenzje [archiwum ZIP]

postepowanie_hab_Lukasz_Sobiech_komisja postepowanie_hab_Lukasz_Sobiech_uchwala_rd postepowanie_hab_Lukasz_Sobiech_uzasadnienie