Studia II stopnia

Dokumenty tu widoczne są na bieżąco zamieszczane i aktualizowane!!! Ostatnia modyfikacja: 16.02.2024.


Terminarz zjazdów: Rolnictwo (semestr 2)

Plany semestru zimowego:
Terminarz zjazdów: Rolnictwo semestr zimowy 2023/2024

Plan: Rolnictwo semestr 1 zimowy 2023/2024
Plan: Rolnictwo semestr 3 zimowy 2023/2024

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Kierunek Rolnictwo: gleboznawstwo, chemia rolna, produkcja roślinna, ochrona roślin
Kierunek Biotechnologia: genetyka, biologia molekularna i komórkowa, mikrobiologia przemysłowa, inżynieria genetyczna, inżynieria bioprocesowa, technologia bioprocesowa
Kierunek Ochrona środowiska: ekologia i ochrona przyrody, gleboznawstwo z geochemią, meteorologia i klimatologia, ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, organizacja i zarządzanie ochroną środowiska
Kierunek Ogrodnictwo: Technologia uprawy warzyw w polu, Inżynieria ogrodnicza, Pomologia i ogólna uprawa roślin sadowniczych, Uprawa roślin ozdobnych, Metody ochrony roślin