Studia II stopnia

Dokumenty tu widoczne są na bieżąco zamieszczane i aktualizowane!!! Ostatnia modyfikacja: 27.03.2022.

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Plany i programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Kierunek rolnictwo: gleboznawstwo, chemia rolna, produkcja roślinna, ochrona roślin
Kierunek biotechnologia: genetyka, biologia molekularna i komórkowa, mikrobiologia przemysłowa, inżynieria genetyczna, inżynieria bioprocesowa, technologia bioprocesowa
Kierunek ochrona środowiska: ekologia i ochrona przyrody, gleboznawstwo z geochemią, meteorologia i klimatologia, ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, organizacja i zarządzanie ochroną środowiska

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 30 kwietnia 2021
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 11 czerwca 2021
3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego Rady Programowej do 25 czerwca 2021
4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów do 5 lipca 2021
5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). (Przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie)
6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA do 30 czerwca 2022 ale nie później niż 2 tyg. przed planowanym terminem obrony 
7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie (Przed planowanym terminem obrony pracy dyplomowej)
8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych: 1 czerwca – 30 września 2022

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 25 marca 2021
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 19 kwietnia 2021
3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego Rady Programowej do 26 kwietnia 2021
4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów do 10 maja 2021
5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). (Przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie)
6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA do 30 czerwca 2022, ale nie później niż 2 tyg. przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego
7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie (Przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego)
8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych: 1 czerwca – 30 września 2022

1. Opracowanie i ogłoszenie tematów prac dyplomowych do 30 kwietnia 2020
2. Przygotowanie karty pracy dyplomowej i złożenie jej w dziekanacie do 12 czerwca 2020
3. Zaakceptowanie tematów przez przewodniczącego RPBT do 26 czerwca 2020
4. Zatwierdzenie tematów przez prodziekana ds. studiów do 3 lipca 2020
5. Sprawdzenie pracy przez promotora w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). (Przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie)
6. Złożenie prac dyplomowych w dziekanacie wraz z raportem JSA do 30 czerwca 2021
7. Umieszczenie przez dyplomanta wersji elektronicznej pracy w Wirtualnym Dziekanacie (Przed planowanym terminem pracy dyplomowej)
8. Planowane terminy egzaminów dyplomowych: 1 czerwca – 30 września 2021