Studia II stopnia

Dokumenty tu widoczne są na bieżąco zamieszczane i aktualizowane!!! Ostatnia modyfikacja: 24.01.2023.


Kierunek Rolnictwo: gleboznawstwo, chemia rolna, produkcja roślinna, ochrona roślin
Kierunek Biotechnologia: genetyka, biologia molekularna i komórkowa, mikrobiologia przemysłowa, inżynieria genetyczna, inżynieria bioprocesowa, technologia bioprocesowa
Kierunek Ochrona środowiska: ekologia i ochrona przyrody, gleboznawstwo z geochemią, meteorologia i klimatologia, ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, organizacja i zarządzanie ochroną środowiska
Kierunek Ogrodnictwo: Technologia uprawy warzyw w polu, Inżynieria ogrodnicza, Pomologia i ogólna uprawa roślin sadowniczych, Uprawa roślin ozdobnych, Metody ochrony roślin