Rady programowe

Przewodniczący: Prof. UPP dr hab. Robert Idziak

Nauczyciele akademiccy:
Prof. dr hab. Piotr Goliński
Prof. UPP dr hab. Przemysław Barłóg
Dr hab. Bartłomiej Glina
Dr Sylwia Mikołajczyk
Dr Dominika Radzikowska

Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego:
Dr Krzysztof Różalski

Przewodnicząca: dr hab. inż. arch. Agnieszka Wilkaniec

Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Janusz Nowacki
prof. dr hab. Barbara Szpakowska
prof. UPP dr hab. Wojciech Antkowiak
prof. UPP dr hab. Piotr Górski
prof. UPP dr hab. Beata Janowska
prof. UPP dr hab. inż. Michał Krzyżaniak
prof. UPP dr hab. Paweł Sienkiewicz
prof. UPP dr hab. Piotr Urbański
dr hab. Barbara Frąszczak
dr hab. inż. Anita Schroeter-Zakrzewska
dr inż. Joanna Bykowska
dr inż. Piotr Czuchaj
dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka-Drozda
dr inż. Bożena Łukasik
dr sztuki Przemysław Tomczak
dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak
mgr inż. Jarosław Surma

Przedstawiciele studentów:
inż. arch. kraj. Weronika Falkowska
inż. arch. kraj. Patrycja Foleher
inż. arch. kraj. Paula Ellemann

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:
mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Gojny – Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
mgr inż. Katarzyna Ławicka – Oddział ds. planowania przestrzennego, RDOṠ w Poznaniu
mgr inż. Julia Syska-Wieczorek – z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Terenów Zieleni, Zarząd Zieleni Miejskiej
mgr inż. Agnieszka Szulc – kierownik Wydziału Terenów Zieleni, Zarząd Dróg Miejskich
Piotr Klawiter – Firma CEDRUS

Przewodniczący:
prof. UPP dr hab. Katarzyna Nuc

Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Daniel Lipiński
prof. UPP dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek
prof. UPP dr hab. Dorota Narożna
prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland
dr hab. Monika Dragan
dr hab. Katarzyna Kowalska
dr hab. Krzysztof Pudełko
dr hab. Agnieszka Olejnik-Schmidt
dr Agnieszka Nowak-Terpiłowska

Przedstawiciele studentów:
Przemysław Gawrysiak, inż. Katarzyna Wojtyniak

Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego:
prof. dr hab. Andrzej Pławski

Przewodniczący: dr hab. Katarzyna Nuc

Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Daniel Lipiński
dr hab. Monika Dragan
dr hab. Janetta Niemann
dr Katarzyna Leja
dr Agnieszka Nowak-Terpiłowska

Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego:
prof. dr hab. Andrzej Pławski

Przewodniczący: dr hab. Dorota Szopińska

Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Roman Hołubowicz
prof. UPP dr hab. Hanna Dorna
prof. UPP dr hab. Zbigniew Karolewski
dr hab. Barbara Frąszczak
dr hab. Lidia Irzykowska
dr inż. Marcin Kolasiński
dr inż. Jolanta Lisiecka
dr inż. Agnieszka Rosińska

Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego:
dr inż. Wiesław Legutko

Przewodnicząca: prof. UPP dr hab. Agnieszka Mocek-Płóciniak

Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Agnieszka Ławniczak-Malińska
prof. UPP dr hab. Katarzyna Przygocka-Cyna
prof. UPP dr hab. Piotr Rybacki
prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska
prof. UPP dr hab. Waldemar Spychalski
prof. UPP dr hab. Katarzyna Przygocka-Cyna
prof. UPP dr hab. Bogna Zawieja
dr inż. Agnieszka Klarzyńska
dr Katarzyna Szewczyk
dr hab. Barłomiej Glina
dr Stanisław Świtek

Przedstawiciele studentów:
Jan Murkowski
Joanna Gocka

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:
dr Łukasz Maćkowiak
dr Agnieszkę Wtykło
Janusz Szymańczyk

Przewodnicząca: prof. UPP dr hab. Hanna Dorna

Nauczyciele akademiccy:
prof. UPP dr hab. Leszek Bednorz
prof. UPP dr hab. Beata Borowiak-Sobkowiak
prof. UPP dr hab. Maciej Bosiacki
prof. UPP dr hab. Marek Bunalski
prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber
prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska
prof. UPP dr hab. Sławomir Świerczyński
dr hab. Barbara Frąszczak
dr hab. Alina Kałużewicz
dr hab. Dorota Szopińska
dr hab. Zofia Zydlik
dr inż. Roman Andrzejak
dr inż. Joanna Bykowska
dr inż. Piotr Czuchaj
dr inż. Anna Dudzińska

Przedstawiciele studentów:
inż. Arkadiusz Andrzejewski
Wojciech Kolasiński
Jacek Rogalski

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:
mgr inż. Michał Krasoń
mgr inż. Tomasz Michalik
mgr inż. Marcin Wieczyński
mgr inż. Robert Wieczorek
mgr inż. Zbyszek Wybicki

Przewodniczący: dr hab. Łukasz Sobiech

Nauczyciele akademiccy:
prof. UPP dr hab. Przemysław Barłóg
prof. UPP dr hab. Robert Idziak
prof. UPP dr hab. Danuta Kurasiak-Popowska
prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska
dr hab. Piotr Gajewski
dr hab. Dorota Swędrzyńska
dr inż. Waldemar Zielewicz
Przedstawiciele studentów:
inż. Olaf Kujawa
Paweł Seweryn

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:
dr Krzysztof Różalski
mgr inż. Paweł Kaczmarek
mgr inż. Radosław Kierznowski
mgr inż. Błażej Serkowski