Katedry: Wzór

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa

Kolegium Zembala
60-594 Poznań
ul. Dąbrowskiego 159
tel. (0-61) 848-79-35
fax (0-61) 848-79-99


Rośliny Ozdobne
tel. (0-61) 848-79-35
fax (0-61) 848-79-99
ozdobne(*)up.poznan.pl


Dendrologia, Sadownictwo i Szkółkarstwo
tel. 61 848 79 54
fax. 61 848 79 54
mail: kdsisz(*)up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska
tel. 848-79-39
email: agnieszka.krzyminska(*)up.poznan.pl

Profesorowie uczelni
prof. UPP dr hab. Beata Janowska
tel. 848-79-83
email: beata.janowska(*)up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska
tel. 848-79-39
email: agnieszka.krzyminska(*)up.poznan.pl

Adiunkci
dr hab. Stanisława Szczepaniak
tel. 848-79-37
email: stanislawa.szczepaniak(*)up.poznan.pl

dr hab. Anita Schroeter-Zakrzewska
tel. 848-79-41
email: anita.schroeter-zakrzewska(*)up.poznan.pl

dr inż. Piotr Czuchaj
tel. 848-79-36
email: piotr.czuchaj(*)up.poznan.pl

Starszy specjalista
dr inż. Piotr Zakrzewski
tel. 846-63-16
email: piotr.zakrzewski(*)up.poznan.pl

Specjalista
mgr inż. Małgorzata Śmigielska
tel. 848-79-35
malgorzata.smigielska(*)up.poznan.pl

Byli nauczyciele

mgr inż. Wacław Zembal (*1893-†1952)
prof. dr Władysław Oszkinis (*1910-†1967)
dr inż. Kazimierz Grabowski (*1928-†1986)
dr inż. Krystyna Oszkinis (*1929-†2012)
prof. dr Stefan Białobok (*1909-†1992)
dr Joanna Przymęska (*1969-†2008)
dr inż. Joanna Krause (*1939-†2014)
dr hab. Zbigniew Haber (*1930-†2009)
dr hab. Bolesław Sękowski (*1922-†1995)
prof. dr hab. Marek Jerzy (*1939-†2017)
dr Janina Poszwińska (†)
mgr inż. Jacek Jarczyński (†)
dr hab. Anna Lisiecka, prof. nadzw.
prof. dr hab. Mieczysław Czekalski
dr inż. Monika Henschke
dr inż. Ewa Czajka
dr inż. Piotr Pawlak
dr inż. Izabela Hołderna
dr Joanna Ważyńska
mgr inż. Tomasz Aniśko
mgr inż. Tomasz Burda
mgr inż. Jerzy Harabasz
mgr inż. Stanisław Kus
mgr inż. Tomasz Michalik
mgr inż. Anna Spychała
mgr inż. Jerzy Wilczek
mgr inż. Sławomir Wojtyś
mgr inż. Wojciech Wysocki

Profesorowie uczelni
prof. UPP dr hab. Grzegorz Łysiak
tel. 61 848 79 46
email: grzegorz.lysiak(*)up.poznan.pl

prof. UPP dr hab. Sławomir Świerczyński
tel: 61 848 79 55
tel: 504 814 454
email: slawomir.swierczynski(*)up.poznan.pl

Adiunkci
dr hab. Zofia Zydlik
tel: 61 848 79 48
email: zydlik(*)up.poznan.pl

dr inż. Joanna Bykowska
tel: 61 848 79 50
email: jozal(*)up.poznan.pl

dr inż. Marcin Kolasiński
tel: 61 848 79 52
email: kolamarc(*)up.poznan.pl

dr inż. Krzysztof Rutkowski
tel: 61 848 79 49
email: krzysztof.rutkowski(*)up.poznan.pl

Pracownicy nie będący nauczycielami
mgr inż. Michał Furmanowski
tel: 61 846 63 15 tel. 848 79  53

Emilia Raszewska
tel: 61 846 63 15

Byli nauczyciele

prof. dr hab. Jan Ślaski dr h.c. (*1894-†1984)
prof. dr hab. Mikołaj Ugolik (*1935-†1999)
prof. dr hab. Tadeusz Hołubowicz dr h.c. (*1929-†2021)
dr hab. Medard Maćkowiak prof. nadz. (*1927-†2012)
prof. dr hab. Stanisława Korszun
prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak
pachsad(*)up.poznan.pl
prof. dr hab. Bożena Radajewska
bradaje(*)up.poznan.pl
dr hab. Aleksander Stachowiak
aleksander.stachowia(*)up.poznan.pl
dr inż. Zbigniew Gruca
dr inż. Robert Kurlus
dr inż. Hanna Malinowska
dr inż. Jerzy Mazur
dr inż. Michał Szklarz
dr inż. Janusz Wiśniewski
dr inż. Marcin Zachwieja
mgr inż. Jarosław Nowak

Działalność naukowa:

Ocena przydatności nowych gatunków i odmian do produkcji wielkotowarowej, intensyfikacja rozmnażania wegetatywnego wybranych roślin ozdobnych, opracowanie i doskonalenie energooszczędnych technologii przez skrócenie cykli uprawowych, produkcja w nieogrzewanych tunelach, ograniczenie grubości warstwy podłoża i racjonalizacja nawożenia, sterowanie kwitnieniem.
Doskonalenie metod rozmnażania, uprawy drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych. Ocena zawartości związków prozdrowotnych w organach roślin sadowniczych i ozdobnych. Określenie zmienności roślin drzewiastych oraz wpływu warunków miejskich na wzrost i rozwój wybranych gatunków.