studia stacjonarne I lub II stopnia, kierunek: Biotechnologia